Gennemsnitsforbrug

Du kan se det gennemsnitlige årsforbrug i kWh pr. BBR-m² angivet for forskellige ejendomstyper

    2016/17   2015/16   2014/15   2013/14   2012/13
Boliger   119   125   113   114   134
Offentlige bygninger    94   94   84   85   102
Handel og service   82   84   77   77   94
Industri og erhverv   84   79   73   74   91
Graddage   2.700   2.665   2.621   2.477   3.155

I varmeåret 2016/17 brugte et parcelhus på 130 m² i gennemsnit 15,47 MWh.
(130 m² × 119 kWh pr. m² ÷ 1.000 = 15,47 MWh)

Boliger
Stuehus, parcelhus, rækkehus, dobbelthus, etageboligbebyggelse, sommerhus

Offentlige bygninger
Døgninstitution (plejehjem, ungdomshjem), biograf, teater, bibliotek, kirke, museum, skole, sygehus, daginstitution (børnehave, vuggestue), kaserne, fængsel, vandrerhjem, feriekoloni, idrætshal, svømmehal, klubhus

Handel og service
Kontor, handel, lager, offentlig administration, hotel, restaurant, vaskeri, frisør, anden servicevirksomhed

Industri og erhverv
Fabrik, værksted til industri og håndværk mv., vandværk, elværk, anden bygning til landbrug, industri, handel, transport

Graddage
Et udtryk for hvor koldt, det har været. Jo koldere vejr, des flere graddage. Et normalår ligger på 3.037