Gennemsnitsforbrug

Du kan se det gennemsnitlige årsforbrug i kWh pr. BBR-m² angivet for forskellige ejendomstyper

    2016/17   2015/16   2014/15
Boliger    119    125    113
Offentlige bygninger    94   94   84
Handel og service   82   84   77
Industri og erhverv   84   79   73
Graddage   2.700   2.665   2.621

I varmeåret 2016/17 brugte et parcelhus på 130 m² i gennemsnit 15,47 MWh.
(130 m² × 119 kWh pr. m² ÷ 1.000 = 15,47 MWh)

Boliger
Stuehus, parcelhus, rækkehus, dobbelthus, etageboligbebyggelse, sommerhus

Offentlige bygninger
Døgninstitution (plejehjem, ungdomshjem), biograf, teater, bibliotek, kirke, museum, skole, sygehus, daginstitution (børnehave, vuggestue), kaserne, fængsel, vandrerhjem, feriekoloni, idrætshal, svømmehal, klubhus

Handel og service
Kontor, handel, lager, offentlig administration, hotel, restaurant, vaskeri, frisør, anden servicevirksomhed

Industri og erhverv
Fabrik, værksted til industri og håndværk mv., vandværk, elværk, anden bygning til landbrug, industri, handel, transport

Graddage
Et udtryk for hvor koldt, det har været. Jo koldere vejr, des flere graddage. Et normalår ligger på 3.037