Gennemsnitsforbrug

Du kan se det gennemsnitlige årsforbrug i kWh pr. BBR-m² angivet for forskellige ejendomstyper

     2017/18   2016/17   2015/16
Boliger    120    119    125
Offentlige bygninger     94   94   94
Handel og service    82   82   84
Industri og erhverv    86   84   79
Graddage    2.731   2.700   2.665

I varmeåret 2017/18 brugte et parcelhus på 130 m² i gennemsnit 15,60 MWh.
(130 m² × 120 kWh pr. m² ÷ 1.000 = 15,60 MWh)

Boliger
Stuehus, parcelhus, rækkehus, dobbelthus, etageboligbebyggelse, sommerhus

Offentlige bygninger
Døgninstitution (plejehjem, ungdomshjem), biograf, teater, bibliotek, kirke, museum, skole, sygehus, daginstitution (børnehave, vuggestue), kaserne, fængsel, vandrerhjem, feriekoloni, idrætshal, svømmehal, klubhus

Handel og service
Kontor, handel, lager, offentlig administration, hotel, restaurant, vaskeri, frisør, anden servicevirksomhed

Industri og erhverv
Fabrik, værksted til industri og håndværk mv., vandværk, elværk, anden bygning til landbrug, industri, handel, transport

Graddage
Et udtryk for hvor koldt, det har været. Jo koldere vejr, des flere graddage. Et normalår ligger på 3.037