Gennemsnitsforbrug

Du kan se det gennemsnitlige årsforbrug i kWh pr. BBR-m² angivet for forskellige ejendomstyper

    2015/16   2014/15   2013/14   2012/13   2011/12
Boliger   125   113   114   134   119
Offentlige bygninger    94   84   85   102   96
Handel og service   84   77   77   94   82
Industri og erhverv   79   73   74   91   92
Graddage   2.665   2.621   2.477   3.155   2.676

I varmeåret 2015/16 brugte et parcelhus på 130 m² i gennemsnit 16,25 MWh.
(130 m² × 125 kWh pr. m² ÷ 1.000 = 16,25 MWh)

Boliger
Stuehus, parcelhus, rækkehus, dobbelthus, etageboligbebyggelse, sommerhus

Offentlige bygninger
Døgninstitution (plejehjem, ungdomshjem), biograf, teater, bibliotek, kirke, museum, skole, sygehus, daginstitution (børnehave, vuggestue), kaserne, fængsel, vandrerhjem, feriekoloni, idrætshal, svømmehal, klubhus

Handel og service
Kontor, handel, lager, offentlig administration, hotel, restaurant, vaskeri, frisør, anden servicevirksomhed

Industri og erhverv
Fabrik, værksted til industri og håndværk mv., vandværk, elværk, anden bygning til landbrug, industri, handel, transport

Graddage
Et udtryk for hvor koldt, det har været. Jo koldere vejr, des flere graddage. Et normalår ligger på 3.037