1. Gyldighedsområde og definitioner mv.

1.1   Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Assens Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende tilkaldet forbrugeren.
     
1.2   Bestemmelserne er gældende for leveringsforholdet mellem værket og forbrugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er normalt værket uvedkommende.
Et direkte aftageforhold om varmeforbrug skal dog etableres, når ejeren/ejerne indgår aftale med værket herom. Betingelsen herfor er, at det omhandlede lejemål har selvstændig stikledning og selvstændig måler tilhørende værket, samt at lejeren accepterer, at fjernvarmeleveringen sker i henhold til værkets leveringsbestemmelser.
     
1.3   Det retlige forhold mellem værket og forbrugeren er foruden gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" reguleret gennem "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne bestemmelser anvendes.