4. Tariffer

4.1   Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Gas- & Varmeprisudvalget anmeldte tariffer. Værket udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- & Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.
     
4.2   Forbrugeren er forpligtet at meddele værket enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.
     
4.3  

Værket er forpligtet til at oplyse forbrugeren om tariffer og om ændringer af disse.