7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelser

7.1   Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" er vedtaget af:
Bestyrelsen for Assens Fjernvarme A.m.b.a. den 12. okt. 1995 og anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget.
       
7.2   Værket er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.
    - Foretages sådanne ændringer, vil de blive meddelt forbrugerne ved særskilt meddelelse eller ved annoncering i den lokale presse.