Driftsdata

Teknisk årsopgørelse over 3 år

          2016/17
   2015/16    2014/15
Graddage         2.700    2.665   2.621
Samlet brændselsforbrug    GJ    460.217    480.262   459.823
Varmeproduktion    MWh    93.050    91.901   88.472
Varme til byen    MWh    91.520    90.210   87.850
Elproduktion    MWh    28.493    27.358   26.696
Virkningsgrad total    %    95,08    89,40   90,17
Varmeforbrug internt    MWh    566    480   524
Elforbrug    kWh    2.875.403    2.697.676   2.584.321
Elforbrug pr. produceret MWh total    kWh    23,66    22,62   22,44
Vandforbrug, råvand       8.580    9.179   9.466
Vandforbrug, spædevand ledningsnet       3.450    3.565   3.065
Varmeproduktion pr. graddage    MWh    34,47    34,49   33,75
Varmesalg *    MWh    72.482    74.112   66.662
Varmesalg       2.556.954    2.453.098   2.071.799
Elsalg    MWh   28.401    27.023   26.686
Varmeproduktion pr. solgt MWh    MWh   1,28    1,24   1,33
Ledningstab, varmeår    MWh         21.217    20.017
Ledningstab, varmeår    %         23,09   22,63

Ledningstab, regnskabsår *

   MWh   19.038    16.098   21.188
Ledningstab, regnskabsår    %   20,80    17,84   24,12
Olieandel af samlet brændselsforbrug    %   0,08    0,08   0,06

* I 2015/16 er varmesalget opgjort for perioden 05-05-2015 til 31-05-2016, hvilket påvirker opgørelsen af ledningstabet.