Tilmelding

Der udsendes ikke længere adgangskort til generalforsamlingen.

Forudgående tilmelding kan ske ved henvendelse til selskabets kontor på mail post@assensfjernvarme.dk eller telefon 64 71 10 24.

Tilmeldingsblanket for selskaber, foreninger, institutioner mv. findes her.

Blanket til fuldmagt findes her.

Vi henstiller til, at fuldmagter meddeles til selskabets kontor senest 3 dage før generalforsamlingen af hensyn til ventetiden ved indgangen på generalforsamlingen.

Såfremt en andelshaver ønsker stemmeretten uddelegeret til varmeaftageren skal vi senest 14 dage før generalforsamlingen have modtaget en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.