Vi ændrer på afregningstidspunkterne

Den 1. januar 2019 træder ny lovgivning for fjernvarmeværkerne i kraft og varmeåret kommer til at følge kalenderåret. Samtidig ændres acontoregningernes forfaldstidspunkter.

Ændringerne får betydning for dine fremtidige afregninger. Læs mere