§ 2 Formål og forsyningsområde.

2.1   Selskabets hovedformål er at distribuere varmeenergi i Assens. Selskabet etablerer produktionsanlæg alene eller i samarbejde med andre. Selskabet producerer energi alene eller i samarbejde med andre.
     
2.2   Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
     
2.3   Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selska­bets bestyrel­se under hensyntagen til såvel den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.
     
2.4   Selskabet kan drive sideordnet aktivitet. Dette kan ske alene eller i samarbejde med andre. Aktiviteterne skal alle have til formål at fremme værkets forsyningssikkerhed og økonomiske udvikling.