§ 3 Andelshavere/varmeaftagere.

3.1   En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne har selvstændig måler ejet af selskabet og er:
    - ejer af en særskilt matrikuleret ejendom,
    - ejer af en ejerlejlighed,
    - andelsbolighaver,
    - ejer af bygning på lejet grund,
    - en ejerlejlighedsforening/andelsboligforening/boligfællesskab eller boligselskab.
       
3.2   Enhver der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og som ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.
       
3.3   Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.
       
3.4   Levering kan endelig ske til ikke andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
       
3.5   Levering til ikke andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
       
3.6   Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
       
3.7   Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.