§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

4.1  

Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, som fastsættes af bestyrelsen. Beløbet fremgår af Takstbladet.
I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.
Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.
Der udstedes ikke andelsbeviser.