Gebyrer og renter pr. 1. juni 2018


Gebyrer

          Pris kr.
ekskl. moms
   Pris kr.
inkl. moms
Rykkerskrivelse       100,00    
Inkassomeddelelse       100,00    
Lukkebesøg       375,00    
Betalingsordning       100,00    
Fogedforretning, udkørende       330,00   412,50
Genåbning inden for normal åbningstid       375,00   468,75
Aflæsningsbesøg       270,00   337,50
Flytteopgørelse       65,00   81,25
Varmeforsyning afbrudt ved opgravning
(375,00 + 8.127,60)
      8.502,60   10.628,25
Nedtagning af måler       600,00   750,00
Genetablering af måler       600,00   750,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning       200,00   250,00
Udskrift af regningskopi       35,00   43,75
Målerundersøgelse på stedet       335,00   418,75
Udbringning af måler       165,00   206,25
Timelønsarbejde   pr. time   400,00   500,00
             
Udmeldelsesgebyr            
Frakobling af stikledningsrør        8.127,60   10.159,50
+ uafskrevet anlægsandel pr. BBR-m²       83,54    
             
Renteberegning
Ved overskridelse af rateindbetalinger påføres restancen morarenter, fra den dato sagen overgår til inkasso, til betaling sker med den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med tillæg på 8% p.a.