Aftale mellem udlejer og Assens Fjernvarme

Er det første gang, der skal registreres en lejer på denne ejendom, skal følgende aftale om levering af fjernvarme udfyldes af udlejer og derefter sendes

For lejemål/andele, hvor der er etableret selvstændig stikledning og forbruget registreres over selvstændig måler tilhørende Assens Fjernvarme, gælder følgende:

§ 1   Udlejer foranlediger, på Assens Fjernvarmes vegne, aftale med lejer om, at lejer skal acceptere levering af fjernvarme i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser for Assens Fjernvarme, og at alle betalinger for varmeforbrug og faste afgifter skal ske til Assens Fjernvarme.
     
§ 2   Ved et lejemåls indgåelse tiltræder den nye lejer en aftale om levering af fjernvarme i henhold til § 1. Denne aftale fremsender udlejer inden 5 dage efter indgåelse til Assens Fjernvarme.
     
§ 3   Når et lejemål opsiges, meddeles dette inden 5 dage til Assens Fjernvarme, som udarbejder sædvanlig flytteopgørelse.
     
§ 4   Udlejer hæfter for forbrug samt mellemforbrug efter et lejemåls ophør og indtil indgåelse af aftale med en ny lejer om levering af fjernvarme. Herudover hæfter udlejer ikke for lejers eventuelle restancer.

 


Oplysninger om udlejer

Se § 6.5 i vedtægterne ved at klikke her